შპს „ტრანსიბერიატრანზიტი“ ახორციელებს საექსპორტო, საიმპორტო და სატრანზიტო ტვირთების საბაჟო მომსახურეობას. საკუთარ ტერმინალში ტრანზიტული ტვირთების საბაჟო პროცედურების შესრულება ტვირთის შეუფერხებელი გადაზიდვის გარანტიაა.