საკონტეინერო გადაზიდვები ჩვენი კომპანიის მნიშვნელოვანი სფეროა. საკონტეინერო გადაზიდვები დღესდღეობით ტვირთების გადაზიდვის ყველაზე მზარდი სფეროა, ამიტომაც ჩვენი კომპანია ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ახორციელებს. ვფლობთ რა საკონტეინერო საბაჟო ტერმინალსა და კონტეინერების პარკს საშუალება გვეძლევა ვიყოთ კონკურენტუნარიანნი საერთაშორისო საკონტეინერო გადაზიდვებთან დაკავშირებულ სატვირთო სამუშაოების სფეროში.