თანამშრომლები – ეს კომპანიის სიმდიდრეა. ვისწრაფვით თითოეულ თანამშრომელში გავზარდოთ მოტივაცია, განვითარება და შეუქმნათ ყველა პირობა თვითრეალიზაციისათვის. ვაფასებთ მათ როგორც პიროვნულ ასევე პროფესიულ ჩვევებს რომელიც კომპანიის განვითარების საფუძველია.

მომხმარებელზე ორიენტირებულობა –  ვართ ორიენტირებულნი, რათა ვიყოთ ღირსეული პარტნიორები მომხმარებლის ტვირთების გადაზიდვის პროცესში ურთიერთმომგებიანობის პრინციპის დაცვით.

კომპანისს რეპუტაცია – ჩვენი სლოგანის „პროფესიონალიზმი, ეფექტურობა და წესიერება“ პრაქტიკაში რეალიზებამ საშუალება მოგვცა ვიყოთ სანდო პარტნიორი საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების სფეროში.