სატრანსპორტო ჰოლდინგი შპს “ტრანსიბერიატრანზიტი”-ი დაარსდა 2000 წელს.

მრავალწლიანი მოღვაწეობისა   და  თანამშრომლების მაღალკვალიფიციური გამოცდილების გათვალისწინებით „ტრანსიბერიატრანზიტ“-ს წამყვანი ადგილი უკავია ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ.

ჩვენი ჰოლდინგის შვილობილი კომპანიები აკრედიტირებულნი არიან უკრაინის რკინიგზის და ყაზახეთის რკინიგზის გზებზე ტრანსპორტირებისთვის, ამის წყალობით ჩვენ უშუალოდ ვემსახურებით მომხმარებლებს საკუთარი ძალებით, ვუზრუნველყობთ სარკინიგზო ტარიფის გადახდას, გარდა ამისა, გაფორმებული გვაქვს პარტნიორული ხელშეკრულებები უცხოეთის წამყვან კომპანიებთან და გამართულია გადახდის საერთაშორისო სისტემა.

გაფორმებული გვაქვს პირდაპირი ხელშკრულებები გემთმფლობელებთან BMF (ბულგარეთის საზღვაო გადაზიდვა), UKRFERRI- ს, CASPAR- ის (კასპიის საზღვაო სანაოსნო) და ჩერნომორსკის, ფოთის, ბათუმის, ალიატის, კურიკის / აქტაუს პორტებთან, ამავე დროს ვართ ექსპედიტორები ფოთის, ჩერნომორსკის, ალიატის და კურიკის/აქტაუს პორტების. ვახორციელებთ სატრანსპორტო-საექსპედიტორო მომსახურებას TRACECA-ს დერეფანში ჩერნომორსკი-ფოთი / ბათუმი, ვარნა / ბურგასი-ფოთი / ბათუმი, ალათ-თურქმენბაში / კურიკი / აქტაუუ საბორნე გადასასვლელებზე.

ასევე, ვახორციელებთ ვაგონების გადაადგილებას/გადაზიდვას საბორნე კომპლექსებზე მესამე პირების ჩარევის გარეშე. ვუზრუნველვყობთ პორტებში  ვაგონების მიწოდებას და ვახორციელებთ დაცლა-დატვირთვის ოპერაციებს ყველა სახის ტვირთვისთვის, მათ შორის საშიში, არაგაბარიტული და სხვა.

 

ჩვენი წარმატების საფუძველია- პროფესიონალიზმი, სიცხადე, ეფექტურობა და წესიერება!